مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

درگذشت "كريستف كُلُمْبْ" دريانورد معروف ايتاليايي و مكتشف قاره امريكا (1506م)


كريستُف كُلُمْبْ، دريانورد و كاشف برجسته ايتاليايى، در 21 سپتامبر سال 1451م در جنوب ايتاليا به دنيا آمد و از جواني در خدمت نيروي دريايى ايتاليا قرار گرفت. كلمب بر خلاف بسياري از مردم زمان خود معتقد بود كه زمين گرد است و مطمئناً با سفر دريايى به سوي غرب مي‏توان راهي تازه براي تجارتِ سودآورِ اروپاييان به خاور دور پيدا كرد. از اين رو، وي مدت‏ها قبل از سفر طولاني خود، بازرگانان ايتاليايى را به كشف راه دريايى هندوستان متوجه مي‏ساخت و مي‏خواست راه دريايى به سوي هند را پيدا كند. وي در 1492م سفر طولاني خود را با سه كشتي آغاز كرد و پس از تحمل رنج‏هاي فراوان و سركوب شورش‏ها و نافرماني‏هاي دريانوردان كشتي‏هاي خود، عاقبت از اقيانوس اطلس گذشت. كريستف كلمب طي چهار سفر خود به غرب اقيانوس اطلس سرزمين‏هاي وسيعي از قاره امريكا را كشف كرد و راه‏هاي جديد را شناسايى نمود. كلمب پس از برگشت از آخرين سفر دريايى، از طرف پادشاه اسپانيا كه تا كنون هزينه‏اش را تأمين مي‏كرد، ديگر كمكي دريافت نكرد و سرانجام در بيستم مه 1508م در حال تنگ‏دستي در 57 سالگي درگذشت. عده‏اي از دانشمندان معتقدند كه پيش از كلمب، افراد ديگري به سرزمين امريكا رفته بودند. اما اطلاعات آنان با افسانه‏ها مخلوط شده بود و در واقع، كاشف حقيقي امريكا را بايد كريستف كلمب دانست.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن