مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تولد "جان اسْتوارْتْ ميل" فيلسوف و اقتصاددان انگليسي (1806م)


جان استوارْتْ ميل فيلسوف و اقتصاددان انگليسي در 20 مه 1806م در شهر لندن به دنيا آمد و پس از طي دوران كودكي وارد كمپاني هند شرقي شد. وي پس از آن به شعر و ادب گرايش يافت و علاوه بر فراگيري موسيقي، با آثار ادبي نويسندگان برجسته آشنايى يافت. ميل بعدها وارد سياست گرديد و مدت‏ها در پارلمان انگلستان عضويت داشت اما وارد هيچ حزب و دسته‏اي نگرديد و به بحث پيرامون افكار و عقايد خود مي‏پرداخت. وي از جمله در مخالفت با سياست استعماري بريتانيا در ايرلند و حمايت از حق رأي و نمايندگي زنان در پارلمان موضع گرفت. جان استوارت ميل مؤسس مكتب سودگري يا سودخواهي بود. اين نظريه تحت عنوان "بيشترين سود براي بيشترين مردم" به صورت يك اصل اخلاقي مطرح گرديد. براساس اين نظريه، آن‏چه كه متضمن و دربرگيرنده اكثر خير و سود بيشتر براي مردم است، ميزان اخلاقي بودن آن به شمار مي‏رود. او سعادت را در لذت و سود و عدم سعادت را در اَلَم و زيان مي‏دانست. جان استوارت ميل در همين راستا، اعتقاد داشت كه براي رسيدن به سعادت، بايد لذت را افزايش داد و از رنج و درد كاست. به عبارت ديگر وي لذت را تنها خير ممكن و رنج را تنها شر ممكن تلقي كرده و معتقد بود وظيفه ما در جهان آن است كه بزرگ‏ترين شادي را براي بيشترين تعداد ممكن از مردم فراهم سازيم. استوارت ميل در فلسفه و روش علمي، معتقد به تجربه و آزمايش است. به عقيده وي، اساس دانش بشر بر دريافت‏هاي مستقيم از موجودات خارجي است. ولي بيشتر علم آن از راه استنتاج به دست مي‏آيد. از ديدگاه اقتصادي ميل معتقد به اصل رقابت در اقتصاد بود و با هرگونه انحصار مخالفت مي‏كرد. عقايد جان استوارت ميل، كه مدافع آزاديِ فردي و سياسي و يك فيلسوف و عالم بزرگ منطق به شمار مي‏رفت، سبب اصلاحات اجتماعي و سياسي زيادي در آن زمان و پس از آن شد و در اقتصاد و فلسفه بعد از خود نيز تاثير نهاد. ميل در مورد آزادي مي‏گويد آزادي براي پيگيريِ منافع شخصي به طريق دلخواه است، اما وي تصريح مي‏نمايد كه اين آزادي نبايد مانع آزادي ديگران گردد. وي كتاب‏ها و رساله‏هاي مختلفي درباره افكار خود به نگارش درآورد كه اصول اقتصاد سياسي، اصول علم اقتصاد و آزادي از آن جمله‏اند. استوارت ميل به عنوان يك عالم برجسته علم منطق، روش‏هاي شناسايي منطقي را در پنج مورد وضع كرده بود كه عبارتند از: روش توافق، در دو يا چند پديده، روش تخالف حتي در يك عامل، روش مختلط توافق و تخالف، روش باقي مانده‏ها و روش تغييرات هم بسته. جان استوارت ميل سرانجام در هشتم مه 1873م در 68 سالگي درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن