مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مخابره اولين پيام تلگرافي توسط "ساموئل مورس" در امريكا (1844م)


الفباي موُرْسْ عبارت است از سلسله علامت‏هايى مركب از نقاط و خطوط كه توسط ساموئل مورْسْ، مخترع و هنرمند امريكايى وضع گرديده‏اند. واحد الفبايى مورس، شامل نقطه‏اي است كه از فشار كوتاهي بر دستگاه مخابره تلگراف به دست مي‏آيد. مورس قبل از ساخت اين دستگاه، در ابتدا با ديدن يك آهنرباي الكتريكي، به اين نتيجه رسيد كه اگر وجود الكتريسيته در هر نقطه‏اي از مسير جريانش قابل تشخيص باشد، پس مي‏توان هر پيامي را به وسيله آن از هر نقطه‏اي به نقطه ديگر رسانيد. پيگيري عملي اين انديشه بعد از سال‏ها پژوهش و آزمايش، به ساخت نمونه اوليه تلگراف اختراعي مورس منجر گرديد. مورس اين دستگاه را كه در آزمايش‏ها، موفق عمل نموده بود، به دولت امريكا عرضه كرد اما مورد استقبال قرار نگرفت. از اين رو، آن را در اروپا ارائه نمود كه در آن‏جا نيز با پذيرش مواجه نشد. در نهايت، كنگره امريكا در سال 1843م بودجه‏اي معادل 30 هزار دلار در اختيار مورس قرار داد و او پس از تكميل مقدماتي دستگاه خود، آن را در 24 مه 1844م در حد فاصل بوستون و واشينگتن امريكا با موفقيت آزمايش نمود. موفقيت او در ابداع الفباي مورس باعث شد تا تجربيات خود را درباره كابْلِ زيردريايي براي تلگراف به كار بندد. هرچند اختراع مورس به زودي درتمام جهان پيچيد و شهرت فراواني برايش به ارمغان آورد، ولي چون اين اختراع ساده بود، افراد بسياري ادعا كردند كه نظير آن را ساخته‏اند. اين مساله باعث شد كه مورس همه آن‏ها را به محاكمه كشد و محكوم سازد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن