مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

خودكشي "هاينْريشْ هيمْلِرْ" رئيس سازمان اطلاعات و امنيت آلمان نازي (1945م)


هاينريش هيملر از سران جنايت‏كار آلمان نازي در 7 نوامبر 1900م در شهر مونيخ آلمان به دنيا آمد. وي از خانواده‏اي اشرافي بود اما براي امرار معاش به مشاغل گوناگون دست زد و در جريان تأسيس حزب نازي از نخستين اعضاي آن شد. هيملر در سال 1929م به رياست گروه پليس سياسي نظامي آلمان موسوم به اس‏اس رسيد. ايدئولوژي ناسيونال سوسياليسم مبتني بر تفوق و برتري نژاد آريايى و سركوب دشمنان داخلي و خارجي آلمان به رهبري يك پيشوا بود و هيملر نيز در پست‏هاي گوناگون خود، اين تفكر و ايدئولوژي را دنبال مي‏كرد. هيملر در سال 1936 به رياست شهرباني آلمان رسيد و در سال‏هاي مياني جنگ جهاني دوم به وزارت كشور منصوب گرديد. وي در تمامي دوران مسئوليت‏هاي مختلف و گوناگوني كه برعهده داشت با بي‏رحمي و شدت عمل هرچه بيشتر رفتار مي‏كرد و دامنه اين برخورد آنچنان گسترده بود كه حزب نازي نيز تابع نظرات آن شده بود. هاينريش هيملر در اين زمان از سفاك‏ترين افراد حزب نازي به شمار مي‏رفت و عامل شكنجه و قتل عده بسياري از انسان‏ها در اردوگاه‏هاي مرگ بود. در واقع در چند سال آخر حكومت نازي‏ها بر آلمان، هيمْلِر به سانِ يك ديكتاتور واقعي رفتار مي‏كرد و حتي رؤسا و كارگردانان حزبي را هم دچار وحشت و اضطراب كرده بود. با اين همه، وي در آستانه شكست آلمان در جنگ جهاني دوم، در آوريل 1945م به متفقين پيشنهاد داد كه آلمان بين انگلستان و فرانسه تقسيم شود ولي متفقين اين پيشنهاد را نپذيرفتند. وي يك ماه پس از آن توسط نيروهاي انگليسي بازداشت گرديد، اما قبل از رسيدگي به جرائمش به وسيله سيانور خودكشي كرد و در 25 ماه مه 1945م در 45 سالگي به عمرش خاتمه داد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن