مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

امضاي منشور سازمان كشورهاي افريقايي و تشكيل سازمان وحدت افريقا (1963م)


به دنبال تشكيل كنفرانس تاريخي سازمان وحدت كشورهاي افريقايى در آديس‏آبابا پايتخت اتيوپي در بيستم مه 1963م، اين سازمان در 25 مه آن سال شكل گرفت و به تدريج تمامي كشورهاي استعمارزده اين قاره به عضويت آن درآمدند. بنيان‏گذاران سازمان وحدت افريقا، جمال عبدالناصر، قوام نكرومه و احمد سُكوتوره رؤساي جمهوري وقت مصر، غنا و گينه بودند. اين سازمان تلاش‏هاي خود را جهت ايجاد يك‏پارچگي ميان كشورهاي افريقايى، حل و فصل اختلافات اين كشورها، دفاع از حق حاكميت كشورهاي عضو و آزادي سرزمين‏هاي تحت استعمار افريقا متمركز كرده است. منشور سازمان كشورهاي افريقايى كه با حضور 30 كشور اين قاره در اتيوپي به امضا رسيد در حال حاضر مورد تأييد 53 كشور، چندين سازمان و جبهه آزادي بخش افريقايي است و همگي عضو اين سازمان مي‏باشند. مقر سازمان وحدت افريقا در كشور اتيوپي مي‏باشد و اجلاس سران، هرسال در يكي از كشورهاي عضو برگزار مي‏شود. سازمان وحدت افريقا در سال 2002م باتحت پوشش قراردادن اكثريت مطلق كشورهاي اين قاره، به اتحاديه افريقا تغيير نام داد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن