مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تصرف بندر "قُسطَنطنيّه" پايتخت امپراتوري روم شرقي توسط تركان عثماني (1453م)


بندر قسطنطنيه در سال 330م توسط قُسطَنطين اول يا كُنْسْتانْتين بر روي هفت تپه در كنار تنگه بُسفر بنا شد و دژي تسخيرناپذير بود كه آثار تاريخي، ادبي و هنري ارزش‏مندي در آن وجود داشت. اين بندر در جنگي كه بين امپراتوري روم شرقي با تركان عثماني روي داد توسط نيروهاي سلطان محمد فاتح، امپراتور عثماني فتح شد. اولين فرماني كه سلطان محمد فاتح پس از تصرف قسطنطنيه صادر كرد تأمين امنيت و آزادي ساكنان اين شهر بود. وي به آباداني و ترميم خرابي‏هاي قسطنطنيه همت گماشت و سپس مسجدي بنا كرد كه تاكنون باقي است و به نام مسجد سلطان محمد مشهور است. قسطنطنيه پس از اين كه نام اسلامبول گرفت، در 1930م به استانبول تغيير نام يافت. اين شهر تنها قسمت اروپايي كشور تركيه است و سه درصد كل كشور را تشكيل مي‏دهد و نيز اين شهر مهم‏ترين شهر تركيه مي‏باشد و در غرب اين كشور واقع است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن