مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "هَمْفْري دِيوي" شيمي‏دان و مخترع انگليسي و پدر الكتروشيمي (1829م)


سرهمفْري دِيوي شيمي‏دان معروف انگليسي درهفدهم دسامبر 1778م در انگلستان به دنيا آمد. همفري در نوجواني برنامه خودآموزي شامل الهيات، جغرافيا، هفت زبان و تعدادي موضوع‏هاي علمي براي خود طرح‏ريزي كرد و به مطالعه فلسفه پرداخت. وي در هفده سالگي به دليل آزمايش گاز نيترواكسيد معروف به گاز خنده، بر روي خود، به شهرت رسيد و در 24 سالگي، با سمت استادي وارد انيستيتوي پادشاهي انگلستان شد. وي هم‏چنين لامپ بي‏خطري را اختراع كرد كه بر شهرتش افزود. ديوي از آن پس مطالعات عميقي را در شيمي آغاز كرد و توانست آب را به عناصر تشكيل دهنده‏اش تجزيه كند. اين كار او باعث شد تا جايزه بزرگ آكادمي فرانسه، از آنِ وي شود. او هم‏چنين عناصر سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، باريم و استرانسيم را در ضمن تحقيقاتش از ديگر عناصر جدا ساخت. اين امر در آن زمان، در پيشرفت علم شيمي، موفقيتي بزرگ محسوب مي‏شد. وي نظريه‏اي مطرح ساخت كه بر اساس آن، هيدروژن، معرِّف و مشخِص اسيدهاست. در سال 1820 به رياست انجمن سلطنتي انتخاب شد. ديوي به دليل كشف شش عنصر مهم شيميايي به پدر الكتروشيمي معروف است. همفري ديوي سرانجام در 29 مه 1829م در 51 سالگي درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن