مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز ملي "كرواسي"


در كشور يوگسلاوي سابق، همواره صرب‏ها نسبت به ديگر اقوام، اقتدار و برتري داشتند و همين موضوع باعث نارضايتي اقوام ديگراز جمله كروات‏ها شده بود. اگر چه كروات‏ها قيام‏ها و اعتراضات متعددي عليه صرب‏ها انجام دادند اما تحولات شوروي و تضعيف كمونيسم در سال‏هاي آخر دهه 1980، زمينه را براي رشد احساسات ملي گرايانه كروات‏ها و استقلال‏طلبي آن‏ها فراهم كرد. با افزايش قدرت كروات‏ها، دولت مركزي مجبور به گفتگو با آنان درباره افزايش اختيارات كرواسي شد. سرانجام مردم كرواسي خواستار استقلال شدند كه اين درخواستْ حمله نظامي ارتش يوگسلاوي را به دنبال داشت. اما با مقاومت مردم و حمايت دولت‏هاي غربي، يوگسلاوي تهاجم نظامي خود را پايان داد. كرواسي با بيش از 56 هزار كيلومتر مربع در شرق اروپا و در همسايگي اسلووني، بوسني، يوگسلاوي و مجارستان واقع است. جمعيت آن 4/5 ميليون نفر بوده كه اكثريت آنها مسيحي و عمدتاً پيرو مذهب كاتوليك هستند. از آن جا كه اين كشور با رشد منفي جمعيت مواجه مي‏باشد بنابراين پيش‏بيني جمعيت آن تا سال 2025 كمتر از 4/5 ميليون نفر خواهد بود. مليت‏هاي گوناگوني از جمله كرواتها كه اكثريت دارند و نيز صرب‏ها و بوسنيايى‏ها و مسلمانان در كرواسي زندگي مي‏كنند. زبان رسمي اين كشور كرواتي است و پايتخت آن زاگرب و اشپيلت و رييِكا از شهرهاي مهم آن هستند. واحد پول كرواسي كونا مي‏باشد. نوع حكومت اين كشور، جمهوري چند حزبي با دو مجلس قانون‏گزاري است. 25 ژوئن روز استقلال اين كشور از فدراسيون يوگسلاوي و 30 ماه مه روز ملي اين كشور مي‏باشد. (ر.ك: 25 ژوئن)

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن