مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "آلكسي كلود كلرو" رياضي‏دان شهير فرانسوي (1765م)


آلكسي كلود كلرو، رياضي‏دان فرانسوي در 29 ژانويه سال 1713م در شهر پاريس به دنيا آمد. وي از كودكي داراي هوش و استعداد فراوان بود به طوري كه در ده سالگي رياضيات مي‏خواند و در سيزده سالگي رسالات و مباحثي درباره رياضي نگاشت. كلرو در شانزده سالگي مقاله‏اي در رياضيات نوشت كه باعث تعجب بسيار رياضي‏دانان گرديد. تاليف اين رساله، آغاز ترقي علمي او بود كه باعث شد، وي به عضويت آكادمي علوم فرانسه انتخاب شود. كلرو از آن پس به طور جدي به كارهاي علمي روي آورد و تحقيقات مثمر ثمري را به نتيجه رساند وي راهي براي تعيين و تثبيت شكل زمين از راه آزمايش به دست آورد كه نيروي گرانش يا جاذبه زمين را در نقاط مختلف با اندازه‏گيري زمانِ نوسان آونگ اندازه‏گيري كرد. كلرو هم‏چنين در باب حركات ماه نيز تحقيقات جالبي به عمل آورد. وي تاثيرات كشش جاذبه سياره زهره بر زمين را نيز حساب كرد و آن را با نيروي جاذبه و كشش ماه مقايسه نمود. آن‏گاه از تلفيق اين نظر با نتايج تحقيقاتي يكي از دانشمندان هم عصر خود، نخستين رقم نسبتاً صحيح را براي جرم سياره زهره و ماه را به دست آورد. پيروزي بزرگي كه نصيب كلرو شد، محاسبه تاثير جاذبه سياره مشتري و زحل بر ستارگان دنباله‏دار بود و پس از محاسبات طولاني، چنين نتيجه گرفت كه هر دو سياره عظيم زحل و مشتري، باعث كندي حركت ستارگان دنباله‏دار مي‏شوند. آلكسي كلود كلرو سرانجام در 4 ژوئن 1765م در 52 سالگي درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن