مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

قتل عام فجيع "كالي كوت" توسط "واسكودو گاما" دريانورد پرتغالي (1502م)


كالي كوت كه امروزه كوزيكود ناميده مي‏شود، بندري در مَدرس در جنوب هندوستان است. اين بندر اولين محلي بود كه واسكودو گاما دريانورد پرتغالي در سال 1498م به آنجا رسيد و آن را اشغال كرد. او نيز مانند ساير استعمارگران، خود را صاحب اصلي هند مي‏دانست و از انجام هرگونه جنايتي ابا نداشت. از اين رو در سوم ژوئن 1502م هنگامي كه هشت‏صد دريانورد عرب به قصد تجارت برنج وارد بندر كالي كوت شدند، واسكودو گاما دستور داد ابتدا دست‏ها، گوش‏ها و بيني دريانوردان را بريدند و پس از آتش زدن و غارت كشتي‏هاي آنان، همه را قتل عام كردند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن