مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تشكيل اولين دولت سوسياليستي در فرانسه به رياست "لئون بلوم" (1936م)


نظريه سوسياليسم گرچه در نيمه اول قرن نوزدهم توسط كارل ماركس فيلسوف و نظريه‏پرداز آلماني تشريح گرديد و طرفداراني پيدا كرد، با اين حال نظريه‏پردازان ديگري در فرانسه، نقشه‏هايى براي ايجاد جوامع اشتراكي تهيه كرده بودند. در نهايت نيم قرن پس از مرگ ماركس، در پي پيروزي جبهه خلق فرانسه در انتخابات ماه مه سال 1936م در فرانسه، اولين دولت سوسياليست اين كشور در چهارم ژوئن آن سال شكل گرفت. در اين زمان، لئون بلوم، سياست‏مدار و نويسنده فرانسوي، نخستين دولت خود را كه متشكل از سوسياليست‏ها، راديكال سوسياليست‏ها و كمونيست‏ها بود تشكيل داد و قوانيني را در جهت اصلاح اوضاع كارگري تصويب كرد. علاوه بر آن، بلوم دست به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي بسياري زد كه به سبب مخالفت گروه‏هاي رقيب و مخالفِ دولت ناكام ماند. بلوم در بعد سياسي نيز به تفاهم با هيتلر اميدوار بود و در مذاكرات خود با مقامات آلمان، بر پيشنهاد دوستي و نزديكي دو كشور تاكيد نمود. با اين حال، پس از شروع جنگ جهاني دوم و سقوط فرانسه، لئون بلوم توسط يك دولت دست نشانده آلمان دستگير و تا پايان جنگ در زندان آلمان‏ها به سر برد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن