مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

صدور قطعنامه 582 شوراي امنيت سازمان ملل درباره جنگ عراق با ايران (1364 ش)


دو روز پس از تصرف منطقه استراتژيك فاو در جريان عمليات بزرگ والفجر 8 به درخواست عراق و هفت كشور اتحاديه عرب، جلسه شوراي امنيت تشكيل شد و شورا در جلسه پنجم اسفند 1364، قطعنامه 582 را تصويب كرد. در اين قطعنامه با يادآوري شش سال درگيري شورا با مسأله و با ابراز نگراني نسبت به طولاني شدن درگيري و تعهد اعضاي سازمان ملل به حل و فصل صلح‏آميز اختلافات و يادآوري تعهّد اعضا به خودداري از كاربرد گازهاي خفه كننده و مسموم در جنگ‏ها و تاكيد بر غيرقابل قبول بودن كسب اراضي از راه زور، از اقدامات اوليه‏اي كه سبب بروز و ادامه منازعه شده، ابراز تاسف گرديده است. در اين قطعنامه همچنين از تشديد حملات به مناطق غيرنظامي، حمله به كشتي‏هاي بي‏طرف و استفاده از سلاح‏هاي شيميايي اظهار تاسف شده و خواهان آتش‏بس گرديده است. واضح است كه صدور قطعنامه 582 تنها در نتيجه تصرف فاو بوده و بررسي علل جنگ و معرفي متجاوز، به صورت مبهم و سربسته مطرح گرديد. جمهوري اسلامي ايران در پي صدور اين قطعنامه اعلام داشت آن قسمت از قطعنامه كه به كلّ جنگ و خاتمه خصومت‏ها مربوط مي‏شود، ناقص، بي‏اعتبار و غيرقابل اجراست و عراق نيز اعلام كرد اگر ايران اين قطعنامه را رسماً و بدون شرط بپذيرد، عراق نيز آن را اجرا خواهد كرد. به اين ترتيب اين قطعنامه نيز به سرنوشت مشابه قطعنامه‏هاي قبلي دچار شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن