مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

استقلال مجمع الجزاير سيشل از انگلستان (1976م)


كشور جمهوري سيشل با 455 كيلومتر مربع مساحت متشكل از چندين جزيره در شرق سواحل افريقا در اقيانوس هند و در نزديكي ماداگاسكار واقع شده است. سيشل با 92 جزيره، داراي جمعيتي در حدود 82 هزار نفر است كه بيشتر جمعيت آن را، مردم دو رگه سفيد و سياه كه 90 درصد آن‏ها كاتوليك مذهب هستند، تشكيل داده است. زبان رسمي در سيشل، انگليسي و فرانسوي؛ پايتخت آن بندر ويكتوريا و واحد پول آن روپيه سيشل است. در طي سال‏هاي دهه 1960، موج استقلال‏طلبي در اين جزاير بالا گرفت تا سرانجام در 1970 سيشل به خودمختاري دست يافت. اين مبارزات طي سال‏هاي بعد فزوني يافت تا اين كه در 28 ژوئن سال 1976م، انگلستان به سيشل استقلال داد و كشور به صورت جمهوري درآمد. يك سال بعد از استقلال سيشل، حزب متحد مردم، قدرت را در اختيار گرفت و از سال 1977 تاكنون رياست حكومت بر عهده "فرانس آلبر رنه" مي‏باشد. در سال‏هاي پاياني قرن بيستم به علت اعتراضات مردمي، نظام چند حزبي پذيرفته شد و تعداد نمايندگانِ تنها مجلس قانون‏گزاري به 34 نفر افزايش يافت. 5 ژوئن به عنوان روز آزادي، روز ملي اين كشور به حساب مي‏آيد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن