مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز حمله بزرگ متفقين عليه آلمان نازي با گشايش جبهه دوم در فرانسه (1944م)


يكي از حوادث مهم و مؤثر در جريان جنگ جهاني دوم و نتيجه آن، گشودن جبهه دوم توسط متفقين، عليه نيروهاي آلمان نازي بود. سحرگاه روز ششم ژوئن سال 1944م، با پياده شدن نخستين واحدهاي سربازان امريكايى، انگليسي و كانادايى به فرماندهي ژنرال آيزنهاور در سواحل فرانسه، جبهه دوم جنگ در اروپا گشوده شد. قبل از پياده شدن اين نيروها، 2400 هواپيماي بمب‏افكن امريكايى و انگليسي، مواضع نيروهاي آلماني و خطوط ارتباطي آن‏ها را در طول سواحل فرانسه و پشت جبهه را بمباران كردند و يك هزار هواپيماي حمل و نقل نيز در بامداد اين روز ده‏ها هزار چتر باز در طول ساحل فرو ريختند. تعداد نيروهاي متفقين كه درطول ماه ژوئن در سواحل شمالي فرانسه پياده شدند ازدو ميليون و هشت‏صد هزار نفر تجاوز مي‏كرد. هم‏چنين در اين عمليات بزرگ، چهار هزار كشتي، 600 ناوشكن و ده هزار هواپيما در اختيار متفقين بود. با پيشروي سريع نيروهاي متفقين در اين جبهه، نيروهاي آلماني شكست‏هاي متعددي خوردند. هم‏چنين با پياده شدن نيروهاي متفقين درجنوب فرانسه و بلژيك، آزادي شهرهاي پاريس و بروكسل و...، و نيز قيام مسلحانه مردم مناطق تحت اشغال آلمان و پيوستن آن‏ها به متفقين، در نهايت با ورود نيروهاي متفقين به خاك آلمان، ضربات كوبنده‏اي بر نازي‏ها وارد آمد كه توان برخاستن را از آن‏ها گرفت. اين عمليات گرچه يكي از وسيع‏ترين حملاتي بود كه تاريخ به خود ديده است و موفقيت متفقين نشانگر تدارك وسيع و برنامه‏ريزي دقيق آنهاست، اما از سوي ديگر عدم حضور مارشال رومل فرمانده نيروهاي آلماني، دخالت مستقيم هيتلر و ارائه نقشه‏هاي جنگي فاقد انديشه نظامي، باعث شد تا علي‏رغم مقاومت پراكنده نيروهاي آلمان، شكست ارتش نازي در اين جبهه و در نتيجه، در كل جنگ رقم خورد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن