مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آتش‏سوزي بزرگ دانشگاه الجزيره و نابودي 500 هزار جلد كتاب نفيس (1962م)


در نهم ژوئن 1962م بر اثر آتش‏سوزي بزرگ دانشگاه الجزيره در پايتخت كشور الجزاير، بيش از پانصد هزار نسخه از كتاب‏هاي نفيس كتابخانه اين دانشگاه از بين رفت. اكثر كتاب‏هاي سوخته شده، از منابع و مآخذ مهم وكم نظير بودند. حريق دانشگاه الجزيره و كتابخانه آن توسط افراد ارتش سرّي فرانسه در الجزيره صورت گرفته بود. ارتش سري از نظاميان فرانسوي مخالف اعطاي استقلال به الجزاير تشكيل شده بود. اين حريق يكي از ده‏ها آتش‏سوزي بود كه در اين روز در الجزاير روي داد و در غالب آن‏ها، افراد ارتش سري فرانسه دست داشتند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن