مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

حمله نظامي استعمارگران انگليسي به سرزمين مالزي در جنوب شرقي آسيا (1790م)


در قرن هجدهم، هلند با استعمار منطقه مالايا، كه اكنون مالزي خوانده مي‏شود، منابع اين كشور به ويژه معادن غني قلع آن را غارت مي‏كرد. با نفوذ تدريجي انگلستان در مالايا و ورود نظاميان انگليسي به اين كشور، هلند مجبور به عقب‏نشيني شد و در سال 1824م از امتيازات خود در مالايا صرف‏نظر كرد، مشروط بر آن كه انگلستان نيز نيروهاي خود را از اندونزي كه براي هلند اهميت زيادي داشت خارج كند. با انجام اين معامله استعماري، انگليس و هلند بدون نگراني از طرف يك‏ديگر، به غارت و چپاول منابع مالزي و اندونزي ادامه دادند. اين دو كشور اسلامي كه در جنوب شرقي آسيا قرار دارند. در نهايت در دهه 1950م به استقلال رسيدند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن