مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "پير لوتي" نويسنده نامدار فرانسوي (1923م)


لويى ماري ژولين ويو معروف به پيِر لوتي نويسنده فرانسوي، در 14 ژانويه 1850م به دنيا آمد. وي پس از اتمام تحصيلات مقدماتي و عالي خويش به خدمت نيروي دريايى درآمد و از افسران برجسته ارتش گرديد. لوتي در همين زمان كار ادبي خويش را آغاز كرد و نوشته‏هاي خويش را در سبك امپرسيونيسم انتشار داد. هدف پيروان اين مكتب، رهايى از قواعد دست و پاگير قديم و بيان تاثيرگذاري كلي يك صحنه يا موضوع بدون پرداختن به جزئيات است. پيِر لوتي پس از چندي شهرت قابل ملاحظه‏اي به دست آورد چنان‏كه در سال 1891م به عضويت فرهنگستان فرانسه انتخاب گرديد. وي پس از آن، سفري به خاوردور، اقيانوسيه و خاورميانه انجام داد كه اين سفرها، مايه‏هاي رمان‏هاي بعدي او را فراهم آورد. چنان كه در سفري كه به ايران نمود، كتاب به سوي اصفهان را نگاشت. پيِر لويى داراي قدرت فراوان ذاتي در بازآفريني احساسات و پرداخت صحنه‏هاست. او درعين حالْ نويسنده‏اي است كه تقريباً همواره ذهنيت‏گرا و بي‏اعتنا به مذهب، اخلاق و فلسفه است، ضمن اينكه وي در رمان‏هايش، هم طرح و هم شخصيت‏پردازي را ناديده مي‏گيرد. پيرلوتي شيفته لذت نفساني است و ناپايداري لذت را هم خوب درك مي‏كند. به همين لحاظ، روح اندوه و افسردگي بر آثارش سايه افكنده است. لوتي با نوشتن رمان‏هاي موفقيت‏آميز، مورد تحسين منتقدان بزرگ قرار گرفت و شهرت فراگيري كسب كرد. قسمت عمده آثار لوتي، نوعي زندگي‏نامه شخصي به شمار مي‏آيد، چنانكه از خلال داستان‏هايش مي‏توان به زندگي روحي و فكري و اضطراب‏ها، ملال‏ها، نگراني‏ها و هيجان‏هايش پي برد. لوتي با آنكه مغز فيلسوفانه نداشت، پيوسته از ناچيز بودن بشر در برابر عالم خلقت و ازتاثير نيرومند زمان در وحشت بود. در آثار لوتي جهان‏بيني و قدرت مشاهده دقيق در وصف اقاليم و اشياء ديده مي‏شود كه با شيوه نگارش ساده او هماهنگي خاص دارد. از جمله آثار او مي‏توان به گل‏هاي اندوه، تبعيد شده، عروسي لوتي و در حال احتضار اشاره كرد. پيِر لوتي سرانجام در دهم ژوئن 1923م در 73 سالگي درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن