مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تأسيس سازمان "شين فين" به عنوان شاخه سياسي ارتش جمهوري خواه ايرلند (1906م)


ايرلند از اواخر قرن پانزدهم مستعمره انگليس بود و سازمان شين فين با هدف استقلال ايرلند توسط يك روزنامه نگار برجسته ايرلندي به نام آرتور گريفيت در 13 ژوئن تأسيس شد. روش شين فين در ابتدا، مقاومت منفي در برابر انگليسي‏ها و عُمّال دولتي آن‏ها بود ولي پس از چندي به مبارزه مسلحانه عليه دولت انگلستان تبديل گرديد. در نهايت به دنبال شورش مسلحانه و جنگ‏هاي چريكي كه در سال 1920م آغاز شد، در سال 1921، استقلال ايرلند جنوبي به دست آمد. اما شين فين به عنوان شاخه سياسي ارتش جمهوري خواه ايرلند، بعد از استقلال ايرلند جنوبي، در كنار مبارزات مسلحانه ارتش جمهوري خواه ايرلند شمالي (ايرا)، براي وحدت دو بخش شمالي و جنوبي ايرلند، به مبارزات سياسي خود ادامه داد تا اين كه پس از دو سال مذاكرات فشرده با دولت انگليس و احزاب پروتستانِ طرفدار انگليس در ايرلند شمالي، در دهم آوريل 1998م، رهبران شين فين موافقتنامه صلحي با انگليس امضا كردند. بر اساس اين موافقتنامه، ايرلند شمالي به يك منطقه خودمختار تحت الحمايه انگليس تبديل مي‏گردد. در اين ميان، مسئله ايرلند شمالي همچنان حل نشده باقي ماند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن