مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز تجاوز نيروهاي فرانسوي به كشور الجزاير (1830م)


بهانه ظاهري فرانسويان براي مداخله رسمي در الجزاير، اهانت يكي از مقامات عثماني به كنسول فرانسه بود. اما هدف اصلي هيأت حاكمه فرانسه كسب اعتبار و حيثيت براي حكومت خود در انظار مردم اين كشور بود. از اين رو، نيروهاي فرانسوي در 14 ژوئن 1830م در سواحل الجزاير پياده شدند. هرچند تجاوز نيروهاي فرانسوي با مقاومت اوليه مدافعان الجزايري مواجه شد، اما سرانجام در 5 ژوئيه همان سال، الجزيره به تصرف ارتش فرانسه درآمد. در سال 1834م دولت فرانسه، الجزاير را به صورت رسمي در اختيار گرفت و براي اجراي برنامه‏هاي خود در اين منطقه يك فرماندار كل منصوب نمود. تسلط استعمارگرانه فرانسه بر الجزاير بيش از يك‏صد و سي سال به طول انجاميد و در طي اين مدت مقاومت‏هاي مردمي و قيام‏هاي پراكنده همچنان ادامه داشت. كشور الجزاير سرانجام پس از جانفشاني‏هاي استقلال‏طلبانِ اين كشور، در ژوئيه 1962م به استقلال دست يافت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن