مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تأسيس اولين پارلمان جهان در ايسلند (920م)


نخستين پارلمان دنيا در بيستم اكتبر سال 920م در كشور كوچك ايسلند واقع در شمال اروپا تشكيل شد. اين مجلس كه نمايندگان آن توسط مردم و به وسيله راي‏گيري انتخاب شده بودند وظيفه داشت كه به دولت، كمك فكري دهد. در حقيقت مي‏توان گفت اولين مجلس دنيا، تنها سمت مشورتي با دولت داشت و داراي اختيارات خاصي نبود. پس از پارلمان ايسلند، قديمي‏ترين پارلمان جهان در اواسط قرن سيزدهم در انگلستان شروع به كار كرد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن