مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

كودتاي "شيخ حمد بن خليفه آل ثاني" ولي‏عهد قطر بر ضد پدر (1995م)


هنگامي كه شيخ خليفه بن حَمَد آل ثاني امير سابق قطر در سوئيس به سر مي‏بُرد، پسرش شيخ حَمَد بن خليفه بن حَمد آل ثاني ولي‏عهد اين كشور، با استفاده از اين فرصت و با بهره‏گيري از زمينه سازي‏هاي قبلي در 27 ژوئن 1995م پس از خلع پدرش، قدرت را به دست گرفت و مجلس خانوادگي قطر نيز اين انتقال قدرت را تأييد كرد. شيخ خليفه كه از 1972م امير قَطَر بود، تلاش‏هايي را براي باز پس‏گيري قدرت انجام داد كه موفقيت‏آميز نبود. كشور قطر، شبه جزيره‏اي كوچك در جنوب خليج فارس و در همسايگي عربستان است كه داراي منابع غني گاز و نفت مي‏باشد. نوع حكومت اين كشور سلطنتي است و امير، قدرت مطلقه را در دست دارد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن