مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز ملي و استقلال جمهوري "كيپ وِرْد" "دماغه سبز" از استعمار پرتغال (1975م)


كشور جمهوري كيپ ورد با بيش از 4 هزار كيلومتر مربع وسعت در غرب افريقا و در نزديكي سواحل سِنِگال و موريتاني واقع شده است. جمعيت كيپ‏ورد 428 هزار نفر بوده كه نزديك به 99% آنها پيرو آيين مسيحيت و عمدتاً كاتوليك‏اند. زبان رسمي مردم كيپ‏ورد پرتغالي و خط آنها لاتين است. اكثريت سكنه اين كشور افريقايى از نژاد دو رگه سياه و سفيد مي‏باشند و ديگر گروه‏هاي نژادي سياه و سفيد در اقليتند. پيش‏بيني مي‏شود كه جمعيت كيپ‏ورد تا سال 2025، در حدود شش‏صد و هفتاد هزار نفر خواهد بود. پايتخت كيپ‏وردْ پرايا نام دارد و شهرهاي مهم آن ميندلو و سائو فيليپه مي‏باشند. اين جمهوري شامل پانزده جزيره مي‏باشد كه از قرن پانزدهم به تصرف پرتغالي‏ها، درآمدند. اما مواجه شدن اين مناطق با خشكسالي به از ميان رفتن كشاورزي انجاميد. در نتيجه، با مهاجرت ساكنان، اين جزاير تقريباً خالي از سكنه شد و اين وضعيت تا نيمه دوم قرن بيستم ادامه يافت. اوج‏گيري جنبش‏هاي استقلال‏طلبانه در نقاط مختلف جهان مردم معدودِ اين مناطق را تحت تاثير قرار داد. در اين راستا، از سال 1961م مبارزات مسلحانه مردم كيپ‏ورد عليه استعمار پرتغال آغاز شد و بر اثر گسترش دامنه اعتراضات در سال 1974م دولت دست نشانده پرتغال در كيپ‏ورد سرنگون گرديد. سرانجام در 5 ژوئيه 1975 م استقلال اين كشور اعلام شد و بيش از 5 قرن استعمار پرتغال خاتمه يافت. كشور كيپ‏ورد با نظام جمهوري چند حزبي و يك مجلس قانون‏گزاري اداره مي‏گردد. 5 ژوئيه روز ملي و استقلال اين كشور قلمداد مي‏شود.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن