مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

سرنگوني دولت "ذوالفقار علي بوتو" نخست وزير پاكستان طي يك كودتاي خونين (1977م)


در پنجم ژوئيه 1977م ژنرال محمدضياءالحق رئيس ستاد ارتش پاكستان، با استفاده از شرايط بحراني كشور با يك كودتاي خونين، دولت ذوالفقار علي بوتو را سرنگون كرد و قدرت را در دست گرفت. ضياءالحق سپس سمت‏هاي نخست وزيري و رياست جمهوري را بر عهده گرفت و علاوه بر اعدام بوتو در 4 آوريل 1979م و سركوب جمعي از مخالفان خود، مجالس پاكستان را تعطيل و فعاليت احزاب و مطبوعات را ممنوع كرد. ژنرال ضياءالحق بر اثر فشارهاي داخلي در سال 1985م انتخابات را برگزار كرد و حكومت نظامي را لغو نمود. سرانجام وي در سال 1988 بار ديگر مجالس ملي و ايالتي را منحل كرد و پس از بركناري نخست‏وزير وقت، وعده برگزاري انتخابات ديگري را داد. علي‏رغم اين‏كه ضياءالحق هنگام كودتا وعده داده بود كه ظرف سه ماه با انجام انتخابات آزاد، حكومت را به دولت منتخب پارلمان تفويض خواهد كرد، ولي بيش از يازده سال با كمال قدرت و خشونت بر پاكستان حكومت كرد تا اين‏كه در هفدهم اوت 1988 به همراه تني چند از سران ارتش پاكستان در انفجار يك هواپيماي نظامي كشته شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن