مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تأسيس حكومت ويشي به رياست مارشال "هانري پُتَن" در فرانسه (1940م)


در جريان جنگ جهاني دوم، مارشال هانري فيليپ پُتَن نخست‏وزير وقت و افسر برجسته فرانسه، در پي شكست اين كشور از آلمان نازي، قرارداد آتش‏بس با آلمان امضا كرد. براساس اين پيمان كه در روز 22 ژوئن 1940م امضاء شد، شمال فرانسه از جمله پاريسْ در اشغال ارتش آلمان نازي باقي ماند و پايتخت فرانسه و دولت دست نشانده مارشال پُتَن به شهر ويشي در مركز اين كشور منتقل گرديد. اگرچه مارشال پُتَن از قهرمانان جنگ جهاني اول بود، اما امضاي اين پيمان كه به منزله ايجاد دولت دست نشانده هيتلر در فرانسه بود، باعث طرد وي از جانب مردم فرانسه گشت. اندكي بعد كميته ملي فرانسه آزاد به رهبري ژنرال شارْلْ دوگل در لندن تشكيل شد كه تا پايان جنگ، عليه آلمان، فعاليت مي‏كرد. مارشال پُتَن پس از جنگ جهاني دوم به اتهام خيانت به كشور محكوم به اعدام شد اما با يك درجه تخفيف، حكم او به زندان ابد تخفيف يافت، تا اين‏كه در سال 1951 پس از تحمل 6 سال زندان درگذشت. (ر.ك: 22 ژوئن)

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن