مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "الكساندر هميلتون" سياست‏مدار و نظريه‏پرداز امريكايي (1804م)


الكساندر هميلتون سياست‏مدار و نظريه‏پرداز سياسي امريكا در سال 1757 متولد گرديد و در 15 سالگي به كلمبيا رفت. وي طرفدار خواسته‏هاي ميهن پرستان بود و از مبارزان انقلاب امريكا به شمار مي‏رفت. در انديشه سياسي هميلتون يك حكومت مقتدر داراي جايگاه ويژه‏اي است در حالي كه او به عقل سليم، استدلال و حسن نيت توده‏هاي مردم به هيچ وجه اعتقاد و اعتماد نداشت. به نظر وي فقط قدرت و منافع شخصي، محرك اعمال افراد است. وي بر اين عقيده بود كه اگر حكومت در دست عده قليلي باشد به افراد اكثريتْ ظلم و استبداد روا خواهد داشت. لذا قدرت بايد در دست هر دو طرف باشد. هميلتون تاكيد مي‏نمود كه اقليت و اكثريت بايد كاملاً از يك‏ديگر متمايز بمانند. با اين حال، وي در جايگاه رهبري ثروت‏مندان، سرمايه‏داران و فئودال‏ها از هيچ تلاشي براي اعمال نفوذ در دولت و به دست گرفتن رهبري امريكا، خودداري نمي‏كرد. هميلتون معتقد بود فدراليست‏ها همواره بايد بر دولت و سياست‏هاي امريكا مسلط باشند. وي از برقراري نظام سرمايه‏داري و طبقاتي اشرافي به سبك انگليس حمايت مي‏كرد. هميلتون و همفكرانش پس از استقلال امريكا ده‏ها مقاله با نام‏هاي گوناگون منتشر كردند و از نظام سرمايه‏داري و فوايد حكومت سلطنتي حمايت نمودند. هميلتون به عنوان يك فيلسوف سياسي نظرات خود را از طريق انتشار مقالاتي در روزنامه فدراليست منتشر مي‏ساخت. اين روزنامه از سوي حزب فدراليست انتشار مي‏يافت كه از رهبران آن به شمار مي‏رفت. تلاش هميلتون در تشريح قانون اساسي امريكا باعث شد تا تمامي ايالات 13 گانه در آن زمان اين قانون را پذيرا شوند. به نظر هميلتون هيچ قانوني به اندازه قانون اساسي امريكا قابل توجيه و شايسته دفاع نيست. در رؤياي هميلتون، امريكاي آينده يك سرزمين ثروت‏مند و صنعتي بود كه بعدها جامه عمل پوشيد. هميلتون در سياست خارجي معتقد به گرايش امريكا به سوي انگلستان بود و توانست جان آدامز دومين رئيس جمهور امريكا را به امضاي پيمان اتحاد با انگلستان وادار نمايد. اين پيمان كه به نقض قرارداد امريكا و فرانسه منجر گرديد، باعث بروز اختلاف ميان دو كشور و در نتيجه به جنگ امريكا و فرانسه انجاميد. وقوع اين جنگ و پيروزي فرانسه، شكست فدراليست‏ها به رهبري هميلتون در جريان انتخابات رياست جمهوري را در پي داشت. الكساندر هميلتون در 12 ژوئيه 1804 در جريان يك دوئل در 47 سالگي كشته شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن