مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز ملي فرانسه، يادبود فتح زندان باستيل در جريان انقلاب اين كشور (1789م)


انقلاب كبير فرانسه در پي سياست استبدادي و ديكتاتوري لويى شانزدهم، پادشاه اين كشور روي داد. لويى شانزدهم مردي ضعيف النفس بود كه تحت تاثير و فشار اطرافيان، به ويژه همسرش قرار داشت. با تشكيل مجلس مؤسسان در روز نهم ژوئيه 1789م براي تنظيم قانون اساسي بر مبناي محدود كردن اختيارات مقام سلطنت و اعمال حاكميت ملي، لويى شانزدهم و اطرافيانش وحشت‏زده شدند. از اين رو در برابر اين خواسته مجلس مقاومت و مخالفت كردند. اين مسئله باعث ايجاد تظاهراتي عليه دربار و شخص پادشاه گرديد. در روز سيزدهم ژوئيه، تظاهرات با خشونت بيشتري دنبال شد و تظاهر كنندگان كه در آغاز، مسلح به سلاح‏هاي سرد بودند با حمله به يك انبار اسلحه، سلاح گرم نيز به دست آوردند. در روز چهاردهم ژوئيه، مردم خشمگين پاريس به مخازن اسلحه دولت حمله كرده و مقداري توپ و تفنگ به دست آوردند. سپس زندان باستيل را كه محل نگهداري زندانيان سياسي بود تصرف نمودند و پس از آزادسازي زندانيان، آن را با خاك يكسان كردند. فتح زندان باستيل توسط انقلابيون فرانسه در 14 ژوئيه 1789م، به عنوان آغاز انقلاب بزرگ اين كشور محسوب مي‏شود و ضربه‏اي مستقيم و نابود كننده از جانب ملت بر حكومت استبدادي لويى شانزدهم وارد كرد. به دنبال اين قيام، خانواده سلطنتي كه قصد فرار از كشور را داشتند، دستگير شدند و در نهايت لويى شانزدهم در 21 ژانويه 1793م به گيوتين سپرده شد. از آن پس، وقوع انقلاب فرانسه در چهاردهم ژوئيه به عنوان روز ملي و انقلاب كبير فرانسه در اين كشور گرامي داشته مي‏شود. فرانسه سومين كشور وسيع در اروپاي غربي است كه تاقبل از قرن هجدهم، درگير جنگ‏هاي داخلي در اروپا بود، جنگ‏هاي صد ساله با انگلستان، جنگ‏هاي سي ساله با اسپانيا و جنگ‏هاي متوالي با ايتاليا از آن جمله است. به علاوه جنگ‏هاي مذهبي در سده‏هاي چهارده و پانزده ميلادي باعث شد تا فرانسه بتواند دامنه توسعه‏طلبي‏ها و استعمار ساير سرزمين‏ها را گسترش دهد و همپاي استعمارگر پير، بريتانياي كبير مناطق گوناگوني را به تصرف درآورد. با اين حال اين كشور نه تنها در قرن نوزده و نيمه نخست قرن بيست، مناطق وسيعي در قاره‏هاي آسيا، افريقا و امريكاي جنوبي را تحت سيطره خويش درآورد، بلكه در آستانه هزاره سوم ميلادي، همچنان حدود 10 سرزمين جزء مستملكات فرانسه به حساب مي‏آيد. كشور فرانسه با مساحت 543/965 كيلومتر مربع و جمعيت 60 ميليون نفري، در كنار اقيانوس اطلس و در همسايگي آلمان، انگلستان، ايتاليا و سوئيس قرار گرفته است و نظام سياسي حاكم بر آن جمهوري است. پيش‏بيني مي‏شود جمعيت فرانسه تا سال 2025 بيش از 61 ميليون نفر خواهد شد. بيش از 76 درصد مردم فرانسه كاتوليك هستند و به زبان فرانسوي صحبت مي‏كنند. پايتخت اين كشور پاريس است و واحد پول آن يورو مي‏باشد كه بعد از رواج يافتن پول واحد اروپائي، جاي‏گزين فرانك شده است. مارسي، ليون، تولوز و نانْتْ از شهرهاي مهم اين كشور اروپايي هستند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن