مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

وقوع ماجراي كشتار ميدان مشق در پاريس در جريان انقلاب فرانسه (1791م)


با اوج‏گيري انقلاب كبير فرانسه و ناكامي لويى شانزدهم در حفظ آرامش، جمهوري‏خواهان كنترل اوضاع را در دست گرفتند. تعداد اين افراد در ابتدا كم بود و جز اهالي پاريس كسي به آن‏ها نپيوست. آنان در شانزدهم ژوئيه 1791م، از مجلس خواستند تا دادگاهي با حضور افراد وطن‏خواه تشكيل شود تا لويى شانزدهم را محاكمه نمايند. اين پيشنهادْ فرداي آن روز مورد تاييد قرار گرفت. در اين هنگام، غوغايى برپا شد كه در طي آن دو نفر نيز كشته شدند و مجلس از پليس خواست تا اوضاع را آرام سازد. پليس در ابتدا از مردم تجمع كننده در ميدان مشق پاريس خواست تا محل را ترك نمايند و چون اين امر، حتي با تيراندازي هوايى هم عملي نشد، از اين رو، قشون ملي به سمت شورشيان تيراندازي كردند كه در نتيجه نزديك به پنجاه نفر كشته شدند. پس از اين واقعه، اختلاف بين جمهوري‏خواهان و سلطنت‏طلبان افزايش يافت. در نتيجه، اكثر نمايندگان در هواداري از پادشاه راسخ‏تر شدند و باعث شد تا لويي شانزدهم پس از دو ماه، سررشته امور را در دست بگيرد. با اين حال، اين وضعيت دوامي نيافت و پس از مدت كوتاهي، لويي شانزدهم از سلطنت كناره‏گيري كرد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن