مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز كنفرانس "پوتسْدام" با حضور سران متفقين در آلمان (1945م)


سومين و آخرين كنفرانس سران متفقين زمان جنگ جهاني دوم كه از روز 17 ژوئيه تا دوم اوت 1945م در شهر پوتسدام در نزديكي برلين تشكيل شد. نخست با حضور استالين، چرچيل و ترومن، سران شوروي، انگلستان و امريكا شروع به كار كرد ولي در روز 25 ژوئيه، چرچيل پس از شكست در انتخابات پارلماني، جاي خود را به كِلِمِنْتْ اَتْلي داد. كنفرانس پوتسدام بيشتر به بحث در پيرامون توافق‏هاي يالتا و نحوه اجراي آن و آينده آلمان اختصاص داشت و استالين در اجراي توافق محرمانه‏اي كه در كنفرانس يالتا صورت گرفته بود قول داد كه پس از بازگشت به مسكو، به ژاپن اعلان جنگ بدهد. ترومن در جريان كنفرانس پوتسدام به استالين اطلاع داد كه امريكا به بمب هسته‏اي دست يافته و ممكن است آن را عليه ژاپن به كار ببرد. بنابراين شكست ژاپن در جنگ امري حتمي بود و استالين از شركت در اين جنگ ضرري نمي‏كرد. هم‏چنين درجريان كنفرانس پوتسدام، قراردادهاي نهايى مربوط به تقسيم آلمان و تعيين حدود مرزي جديد اين كشور به امضاي سران كشورهاي فاتح رسيد. به موجب اين قراردادها، بيش از يك‏صد هزار كيلومتر مربع از خاك اصلي آلمان كه تمام ايالت پروس غربي و قسمتي از پروس شرقي را هم شامل مي‏شد، ضميمه خاك لهستان شد و بيش از 9 ميليون نفر از آلماني‏هاي مقيم اين مناطق، مجبور به مهاجرت به مناطق ديگر گرديدند. دولت شوروي نيز در ازاء اين بذل و بخشش، سهم بيشتري از خاك لهستان و قسمتي از ايالت پروس شرقي را كه نزديك به يك‏صد و هشتاد هزار كيلومتر مربع وسعت داشت، ضميمه خاك خود كرد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن