مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "امريكو وسْپوس" دريانورد ايتاليايي و يكي از كاشفان امريكا (1512م)


امريكو وسپوس، دريانورد ايتاليايى در نهم مه 1451م در شهر فلورانس در ايتاليا به دنيا آمد. وي در جواني به نيروي دريايى پيوست و پس از چندي، در سفر دوم كريستف كلمب كاشف اوليه امريكا، به قاره جديد پاي گذاشت. وسپوس پس از چندي در سال 1497م به طور مستقل عازم سفرهاي اكتشافي در امريكا گرديد و پس از مدتي مصب و محل ريزش رودخانه عظيم آمازون در امريكاي جنوبي به اقيانوس اطلس را كشف كرد. وي چهار بار به سرزمين ناشناخته‏اي كه تصور مي‏شد به قسمت شرق آسيا متصل است سفر نمود و در نهايت به اين كشف دست يافت كه اين قاره ارتباطي با آسيا ندارد. از اين رو، عده‏اي او را كاشف واقعي امريكا مي‏دانند. بعدها با الهام از نام امريكو اين سرزمين را امريكا ناميدند. وسپوس در سفرهاي آخر خود، نقشه‏هايي از مناطقي كه سفر كرده بود تهيه نمود و براي جهانيان به يادگار نهاد. امريكو وسپوس سرانجام در 20 ژوئيه 1512م در 61 سالگي درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن