مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز نبرد معروف "كورسْكْ" بين آلمان و شوروي در جريان جنگ جهاني دوم (1943م)


پس از تهاجم سنگين نيروهاي آلمان نازي به شوروي، آلمان‏ها و روس‏ها هر كدام نيروي عظيمي را در برابر هم آماده كردند و درگيري‏هاي وسيعي نيز در اين ميان روي داد. يكي از اين جنگ‏ها، نبرد كورسْكْ بود كه در 23 ژوئيه 1943م در منطقه اوكراين به وقوع پيوست. در اين نبرد، يك نيروي انساني دو ميليون نفري، شش هزار تانك و پنج هزار هواپيما حضور داشتند و در طي آن، بزرگ‏ترين جنگ تانك‏ها روي داد. هدف آلمان از شروع جنگ در اين منطقه، جداسازي و تسخير ناحيه كورسك و نيز انتقام شكست در نبرد استالين‏گراد بود. در اين نبرد خونين علاوه بر كشته شدن بيش از هفتاد هزار آلماني، 2900 تانك، هزار توپ و 1400 هواپيماي آلماني نيز منهدم گرديد. در اين جنگ، به علت دوري فاصله قواي آلمان از پايگاه‏هاي خود و گشوده شدن جبهه‏هاي گوناگون ديگر در برابر آلمان‏ها و نيز فرا رسيدن فصل سخت سرما در منطقه، در نهايتْ ارتش آلمان تار و مار شد و شكست سختي به آلمان وارد آمد. شكست آلمان از شوروي در كلّ نتيجه جنگ تاثير گذاشت و راه را براي شكست‏هاي بعدي آلمان فراهم نمود.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن