مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

اختراع و آزمايش اولين لوكوموتيو باري جهان در انگلستان (1814م)


به دنبال تلاش پيگير و مداوم جورج استيفنسون، مهندس و مخترع انگليسي در ساخت وسيله‏اي براي انتقال و جابجايى بار، اولين لوكوموتيو بخار در 25 ژوئيه 1814م اختراع شد و در چنين روزي در حضور عده‏اي از كارشناسان امور صنعتي انگلستان و ديگر كشورهاي اروپايى آزمايش گرديد. جورج استيفنسون اين لوكوموتيو را پس از 15 سال آزمايش درباره نيروي بخار ساخته بود. اساس اين لوكوموتيو، يك ماشين بخار و ديگ بخار بود. بخار تحت فشار از ديگ وارد استوانه‏ها مي‏شد و فشار آن، پيستون‏ها را به پيش مي‏راند. اين حركت با ميله‏هايى به چرخ‏هاي لوكوموتيو منتقل مي‏شد و آن‏ها را به گردش در مي‏آورد. علاوه بر اين دستگاه، استيفنسون، ريل راه آهن را طرح‏ريزي كرد و خط آهني بين دو شهر انگلستان داير نمود. پس از اين اختراع، ريل‏هاي چدني، جاي‏گزين ريل‏هاي چوبي شد و دامنه كاربرد اين وسيله را پس از چندي بسيار گسترده و وسيع نمود. با اين اختراع، تحول تازه‏اي در ارتباطات بازرگاني و حمل و نقل جهان پديد آمد و هم اكنون به يكي از شاهراه‏هاي اصلي ارتباط بدل شده است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن