مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

پيروزي قيام ضد سلطنتي ملت فرانسه برضد "شارْلْ دهم" پادشاه فرانسه (1830م)


شارل دهم در سال 1824م پس از لويى هجدهم، پادشاه فرانسه شد و كوشيد تا حكومت مطلقه سلطنتي را باز گرداند. اين اقدام خشم بسياري از مردم را برانگيخت و موجب گرديد تا سلطنت طلبان در سال 1827م اكثريت خود در مجلس را از دست بدهند. از طرف ديگر نارضايتي كارگران پاريس روز افزون مي‏گرديد. اين امر موجب قيام مردم گشت و منجر به انقلاب ژوئيه و خلع شارل دهم از سلطنت در سال 1830 شد. قيام سه روزه مردم پاريس، در 29 ژوئيه 1830م به پيروزي انجاميد و در 2 اوت همان سال، شارل دهم پس از شش سال سلطنت استعفا داد و 6 سال بعد از آن هم درگذشت. عدم متانت از خصايص اخلاقي شارل دهم بود. تصويب هتك حرمت مقدسات، قانون ضد آزادي مطبوعاتي و نفوذ دادن انجمن كاتوليكان و مواردي از اين قبيل از علل قيام مردمي عليه شارل دهم مي‏باشند. هم‏چنين اشغال الجزاير و معاهده سه جانبه با روس و انگليس عليه عثماني از اقدامات دوره سلطنت شارل دهم بود.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن