مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

پياده شدن نيروهاي ژاپن در سواحل هند و چين در جريان جنگ جهاني دوم (1941م)


ژاپن طي سال‏هاي 1941 تا 1942م توانست كشورهاي تايلند، مالزي، سنگاپور، فيليپين، اندونزي و ميانمار را كه تحت الحمايه انگليس، فرانسه و هلند بودند، تصرف كند. در اين راستا و در جريان جنگ دوم جهاني، در روز 29 ژوئيه 1941م دولت ژاپن به عنوان متحد آلمانِ نازي، سربازانِ خود را براي تصرف كشورهاي هند و چين، در سواحل جنوبي اين منطقه پياده كرد. اما با ورود امريكا به عرصه جنگ جهاني دوم و سازماندهي قواي متفقين، ژاپن به تدريج از كشورهاي تحت اشغالش عقب رانده شد و حتي برخي از جزاير خود را از دست داد. سرانجام ژاپن، به دنبال بمباران هسته‏اي شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي توسط امريكا، تسليم متفقين شد و جنگ جهاني دوم پايان يافت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن