مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تشكيل آژانس بين المللي انرژي هسته‏اي در سازمان ملل متحد (1957م)


آژانس بين‏المللي انرژي هسته‏اي فعاليت خود را در 29 ژوئيه 1957م با عضويت هشتاد كشور آغاز كرد. اين آژانس كه از مؤسسات تخصصي سازمان ملل به شمار مي‏رود، وظيفه دارد در مورد روش‏هاي بهتر و امن‏ترِ استفاده از انرژي هسته‏اي در مصارف صلح جويانه تحقيق و مطالعه نموده و با در اختيار گذاردن تجارب خود، كشورهاي در حال توسعه را در راه استفاده‏هاي صنعتي صلح‏جويانه از انرژي هسته‏اي، از جمله توليد نيروي برق هسته‏اي، ياري نمايد. اين سازمان پس از امضاي قرارداد منع گسترش سلاح‏هاي هسته‏اي در سال 1968م، علاوه بر وظايف قبلي خود، به صورت بازوي اجرايى سازمان ملل متحد براي جلوگيري از توليد و پخش سلاح‏هاي هسته‏اي در كشورهاي امضا كننده اين قرارداد درآمد. سازمان بين‏المللي انرژي هسته‏اي، به موجب اين قرارداد، حق بازرسي از تاسيسات هسته‏اي كشورهاي عضو را دارد. آژانس هم‏چنين وظيفه دارد با نظارت خود، از تبديل زباله‏هاي نيروگاه‏هاي هسته‏اي و استفاده از آن‏ها در صنايع نظامي جلوگيري نمايد. تاسال 2002م، تعداد 131 كشور از جمله ايران، عضو اين آژانس بوده‏اند. مقر آژانس بين‏المللي انرژي هسته‏اي در شهر وين پايتخت اتريش واقع است. هرچند آژانس بين‏المللي انرژي هسته‏اي وظيفه دارد از توليد، گسترش و پخش سلاح‏هاي هسته‏اي در كشورهاي عضو جلوگيري كند، با اين حال در بسياري از موارد، اسير دسيسه‏بازي‏ها و زورگويى‏هاي دولت‏هاي قدرت‏مند از قبيل امريكا شده و تحت فشار آن از وظيفه اصلي خود دور افتاده است. به عنوان مثال با وجودي كه جمهوري اسلامي ايران، ضمن عضويت در آژانس و رعايت اصول آن، به دليل ساخت نيروگاه هسته‏اي تحت فشار آژانس قرار مي‏گيرد، رژيم صهيونيستي با عدم پذيرش عضويت در آژانس، به توليد و انباشت سلاح‏هاي هسته‏اي اقدام مي‏كند و با حمايت امريكا، بيشتر ازقبل به اين روند ادامه مي‏دهد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن