مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

اعلان جنگ آلمان به روسيه در آغاز جنگ جهاني اول (1914م)


دو روز پس از حمله اتريش به صربستان و آغاز جنگ جهاني اول در 28 ژوئيه 1914م، دولت روسيه اعلام داشت كه از استقلال و تماميت ارضي صربستان در مقابل اتريش حمايت خواهد كرد. از اين رو، در 31 ژوئيه همين سال، كشور روسيه و اتريش، هر دو اعلام بسيج عمومي كردند. روز بعد در اول اوت 1914م، آلمان كه مترصّد فرصتي براي آغاز جنگ با روسيه و توسعه قلمرو امپراتوري خود به طرف شرق بود به روسيه اعلان جنگ داد و قريب چهار ميليون سرباز را براي جنگ بسيج كرد. اين جنگ چهار سال به طول انجاميد و 16 كشور جهان، بيش از 65 ميليون نفر را بسيج كرده بودند. تلفات اين جنگ بيش از 8 ميليون كشته و ميليون‏ها زخمي برآورد گرديد. در جنگ جهاني اول، سراسر اروپا و بخش‏هايى از جهان عرصه زد و خورد نظامي بود. اگر چه اين جنگ نشانگر روحيه قدرت و تجاوزگري استعمارگران غربي بود و ليكن نتيجه تاسف‏بار آن بيش از همه دامنگير ملل مسلمان گرديد زيرا در جريان اين جنگ خانمان‏سوز، قدرتهاي استعماري و حيله‏گر غربي، بزرگترين قدرت اسلامي جهان يعني امپراتوري عظيم 600 ساله عثماني را كه تا آن زمان در برابر هدفهاي شيطاني و تجاوزگرانه آنان به خوبي مقاومت مي‏كرد با توسل به حيله‏هاي مختلف تجزيه كرده و جهان اسلام را دچار خلأ قدرت سياسي نمودند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن