مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "فيلد مارشال پُل فُن هينْدِنْ‏بورْگْ" رئيس جمهور پيشين آلمان (1934م)


فيلد مارشال پُل فُن هينْدِنْ‏بورْگْ، سردار جنگي آلمان و رئيس جمهور پيشين اين كشور در هفتم فوريه سال 1847م در پوزِنِ آلمان به دنيا آمد. وي از جواني وارد ارتش پروس شد و در جنگ‏هاي پروس با اتريش و فرانسه در نيمه دوم قرن نوزدهم به عنوان افسر جزء خدمت كرد و پس از آن كه در سال 1896م به مقام مارشالي رسيد، در سال 1911م بازنشسته گرديد. با اين حال، هيندن‏بورگ در جريان جنگ جهاني اول به خدمت فراخوانده شد و فرماندهي ارتش هشتم آلمان را برعهده گرفت. وي با وجود شكست نهايى آلمان در اين جنگ، در جبهه روسيه موفقيت‏هاي شايان توجهي به دست آورد. به طوري كه فشار نظامي هيندن‏بورگ بر قواي روسيه تزاري از عوامل موثر در فروپاشي حكومت آخرين تزار روس و به قدرت رسيدن كمونيست‏ها در اين كشور بود. هيندن‏بورگ پس از پايان جنگ، فرماندهي كل نيروهاي مسلح آلمان را برعهده گرفت و در سال 1925م با وجود كهولت سن در 78 سالگي به رياست جمهوري آلمان دست يافت. از اين زمان، وضع آلمان رشد سريعي يافت و اين كشور در شمار كشورهاي مقتدر اروپا قرار گرفت. وي گرچه نخست با روي كار آمدن نازي‏ها مخالفت مي‏كرد ولي به سبب پيروي از سياست تعرضي و نظامي، رفته رفته به هيتلر علاقه‏مند شد و موجبات پيشرفت نازي‏ها را فراهم آورد. در نتيجه در سال 1932م، حزب نازي در پارلمان آلمان داراي كرسي‏هاي زيادي شد و رهبر آن، هيتلر در نتيجه نفاق ميان مخالفانش قدرت فراواني يافت. هيندن‏بورگ در سال 1932م در 84 سالگي بر رقيب خود، آولف هيتلر پيروز گشت و براي بار دوم به رياست جمهوري آلمان برگزيده شد. در اين زمان بود كه هيندن‏بورگ در 30 ژانويه 1933م علي‏رغم ميل باطني خود، حكم صدراعظمي هيتلر را امضا كرد. اما عمرش كفاف پايان رساندن اين دوره را نداد و فيلد مارشال پل فُن هيندن‏بورگ سرانجام در دوم اوت 1934م در 86 سالگي درگذشت. با مرگ هيندن‏بورگ، هيتلر با ادغام پست‏هاي رياست جمهوري و صدراعظمي، به مقام پيشوايي آلمان رسيد و رايش سوم را بنيان نهاد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن