مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

پايان كنفرانس "پوتسدام" در پايان جنگ جهاني دوم (1945م)


سومين و آخرين كنفرانس سران متفقين در زمان جنگ جهاني دوم از روز هفدهم ژوئيه تا دوم اوت 1945م در شهر پوتسدام در نزديكي برلين و با حضور استالين، ترومن و چرچيل، رهبران وقت شوروي، امريكا و انگلستان برگزار شد. هرچند در ميانه راه، چرچيل در نتيجه شكست در انتخابات پارلماني انگليس، جاي خود را به كِلِمنت اَتْلي داد. كنفرانس پوتسدام بيشتر به بحث درباره توافق‏هاي كنفرانس يالتا و نحوه اجراي آن و آينده آلمان اختصاص داشت. در اين كنفرانس، استالين در اجراي توافق محرمانه‏اي كه در كنفرانس يالتا در فوريه 1945م صورت گرفته بود قول داد كه پس از بازگشت به مسكو به ژاپن اعلان جنگ بدهد. اين امر هزينه چنداني براي شوروي نداشت چرا كه كمتر از يك ماه بعد، جنگ جهاني در آسيا نيز به كلي پايان يافت. هم‏چنين ترومن، رئيس جمهور امريكا در جريان كنفرانس پوتسدام به استالين اطلاع داد كه امريكا به بمب هسته‏اي دست يافته و ممكن است آن را عليه ژاپن به كار ببرد. بنابراين شكست ژاپن در جنگ امري حتمي بود و استالين از شركت در جنگ برضد ژاپن ضرري نمي‏كرد. اولين اقدام پس از پايان كنفرانس پوتسدام، دستور ترومن براي بمباران هسته‏اي ژاپن در ششم و نهم اوت همان سال بود كه به قتل عام صدها هزار نفر و شكست نهايي ژاپن انجاميد. (ر.ك: 17 ژوئيه)

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن