مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز استقلال كشور افريقايي "نيجر" از استعمار فرانسه (1960م)


نخستين اروپاييان در قرن هجدهم وارد سرزمين نيجر شدند. پس از چندي فرانسويان آن ناحيه را نيز مانند ديگر مناطق غرب و مركز افريقا به تصرف خود در آوردند و سرانجام در آغاز قرن بيستم، آن را تبديل به مستعمره خود نمودند. نيجر در سال 1958م داراي حكومت جمهوري خودمختار با عضويت در جامعه فرانسه شد. تا اينكه در سوم اوت 1960م با حكومت جمهوري استقلال يافت و به عضويت سازمان ملل متحد درآمد. نيجر با 1/267/000 كيلومتر مربع مساحت در غرب قاره افريقا به دور از درياي آزاد و در همسايگي كشورهاي ليبي، الجزاير، چاد، نيجريه، مالي و بنين واقع است. نيجر در حدود 11 ميليون نفر جمعيت دارد كه اكثريت آنان مسلمان بوده و بقيه پيرو مذاهب بومي و مسيحي‏اند. پيش‏بيني شده است جمعيت اين كشور تا سال 2025 بيش از 21 ميليون نفر خواهد بود. پايتختِ نيجر شهر نيامي است و شهرهاي مهم آن عبارتند از زيندز، مرادي و تاهوا. زبان رسمي مردم اين كشور، فرانسوي است و زبان‏هاي بومي نيز رايج مي‏باشد. اكثريت سكنه اين كشور از قبائل هوسا و مابقي از ساير قبائل مي‏باشند. واحد پول نيجر فرانك سي اف آ و حكومت آن جمهوري چند حزبي با يك مجلس قانون‏گزاري است. روز ملي نيجر، برابر با هجدهم دسامبر مي‏باشد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن