مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز جنگ استقلال‏طلبان تركيه با ارتش يونان (1922م)


امپراتوري عثماني از ديرباز با همسايگان خود اختلافات مرزي داشت. يكي از اين كشورها، يونان بود كه در ادوار مختلف بر سر تصاحب سرزمين‏هاي بيشتر با عثماني مي‏جنگيد. در همين راستا، طي نبردي كه ميان نيروهاي ترك به رهبري مصطفي كمال پاشا با سپاهيان يوناني در سال 1921م روي داد، مصطفي كمالْ مهاجمان را تار و مار كرد و با اين پيروزي، مورد توجه جهانيان قرار گرفت. در اين هنگام دولت جديدالتاسيس شوروي و هم‏چنين دولت فرانسه كه بر سر باقي‏مانده امپراتوري عثماني پس از جنگ جهاني اول، با دولت انگلستان اختلاف داشت، به همكاري با مصطفي كمال پاشا اظهار تمايل كردند. مصطفي كمال نيز با دريافت اسلحه و مهمات از شوروي و فرانسه، در چهارم اوت 1922م، حمله نهايى خود را براي بيرون راندن يوناني‏ها از خاك تركيه و بندر ازمير آغاز كرد. يوناني‏ها كه انتظار اين حمله را نداشتند غافل‏گير شدند و سراسيمه دست به عقب‏نشيني زدند. باتصرف ازمير، آتش‏سوزي عظيمي در اين شهر روي داد كه آن را به ويرانه‏اي مبدل ساخت. هرچند پس از مدتي، عمدي بودن اين حريق كه توسط نيروهاي ترك صورت گرفته بود، افشا شد و جالب اينكه به بخش ترك‏نشين اين شهر آسيبي وارد نگرديد. با اين پيروزي‏ها، از خلافت و سلطنت عثماني، جز نامي باقي نماند و مصطفي كمال پاشا، همه كاره تركيه شد. در نهايت مجلس جديد تركيه در روز 29 اكتبر 1923م، مصطفي كمال پاشا را كه به آتاتورك شهرت يافته بود به رياست جمهوري اين كشور انتخاب كرد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن