مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "پيتر پُل روبنس" نقاش برجسته اروپايي (1639م)


پيتر پل روبِنْسْ، استاد برجسته عالم نقاشي اروپا در 5 ماه مه 1577م متولد شد و در سنين جواني به استادي در رشته نقاشي رسيد. وي در سال 1600م به ايتاليا رفت و نقاش دربار دوكِ مانتوآ شد و سه سال بعد ضمن سفر به اسپانيا، از آثار موجود در مجموعه سلطنتي اين كشور بازديد نمود و تحت تاثير قرار گرفت. وي شيوه‏ها و دست‏آوردهاي اساتيد دوره رنسانس و ساير ادوار را در هم آميخت و نخستين شيوه حقيقتاً اروپايى را در سبك خويش گنجانيد. هنر روبنس حاصل مطالعه همه جانبه آثار بسياري از اساتيد است و تلفيق و تركيبي بديع به شمار مي‏رود. وي در آثار خود به سبكي پراحساس روي آورد. در عين حال از نوشته‏هاي روبنس مشخص مي‏شود كه وي با دقت به كنترل طراحي‏هايش مي‏پرداخته است و در بيشتر موارد، آخرين كار روي تابلوهايى كه دستيارانش انجام مي‏دادند را خود برعهده مي‏گرفت. از ويژگي‏هاي روبنس در نقاشي، برجسته‏نمايى قوي با اسلوب روشن و تاريك است و محور بيشتر آثارش بدنِ آدمي است. در آثاري از وي كه به جانوران پرداخته است، بدن نيرومند آنها با حركات پرنشاط و طبيعي حيوان نشان داده شده و در تابلوهايى كه با مضمون صحنه شكار است، عمل خشونت‏آميز و نيروي انساني تجسم شده است. در مجموعه آثار وي مي‏توان نقاشي‏هاي بي‏شمار سنگي محراب، چهره‏نگاري‏ها، منظره‏ها، نقاشي‏هاي مذهبي و اساطيري، صحنه هايى از تاريخ كلاسيك، طراحي‏هاي روي پارچه و تصاوير كتاب را مشاهده كرد. برخي از آثار وي عبارتند از تابلوهاي ؛ برافراشتن صليب، شكار شير، ربايش دخترانِ لئوكيپوس و... . وي در كنار كارهاي هنري، به دليل ارتباط با دربار و پادشاهان، به مأموريت‏هاي ديپلماتيك نيز فرستاده مي‏شد و به عنوان يك دلال هنري به خريد و فروش آثار هنري معاصرين و اشياء عتيقه مي‏پرداخت و به همين دليل بر ثروت و دارائي‏اش افزوده شد. پيترپل روبنس پس از 62 سال زندگي در 18 اوت 1639 در گذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن