مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

وقوع نبرد امريكا و ژاپن معروف به "گوادال كانال" در جريان جنگ جهاني دوم (1942م)


جزيره آتش‏فشاني گوادال كانال در اقيانوس آرام جنوبي واقع شده است و در حقيقت بخشي از مجموعه جزاير سليمان را تشكيل مي‏دهد. اين جزاير در جريان جنگ جهاني دوم توسط ژاپني‏ها اشغال گرديد، اما پس از آن كه دامنه جنگ گسترش يافت، امريكا نيز وارد صحنه شده و در خاور دور با ژاپني‏ها وارد كارزار گرديد. اين مساله كاسته شدن دايره فتوحات ژاپن را به دنبال آورد. در همين زمان، از 12 اوت 1942م يكي از بزرگ‏ترين و خونين‏ترين نبردهاي امريكا و ژاپن در منطقه گوادال كانال آغاز شد. اهميت استراتژيك اين ناحيه باعث شده بود تا اشغال‏گران، آن را كليد فتوحات بعدي به حساب آورند. بر همين اساسْ حملات امريكايى‏ها با مقاومت و پايداري سربازانِ ژاپن مواجه شد، اما علي‏رغم شجاعت و تلاش فراواني كه ژاپن براي دفاع از اين منطقه به كار گرفت، امريكايي‏ها موفق شدند پس از 6 ماه، سرانجام در 16 فوريه 1943 در اين نبرد به پيروزي دست يابند. در اين جنگ 4 هزار سرباز امريكايي و 7 هزار سرباز ژاپني كشته شدند كه بخشي از تلفات ميليوني جنگ جهاني دوم به حساب مي‏آيد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن