مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

ترور "بنينيو اكينو" سياست‏مدار معروف و رهبر مخالفان دولت فيليپين (1983م)


بتينو اكينو سياست‏مدار نامي فيليپين و رهبر مبارزان سياسي ضد ديكتاتوري اين كشور، در سال 1934م در فيليپين به دنيا آمد. پدر بتينو، سياست‏مدار و سناتور مجلس بود و پدربزرگش نيز از انقلابيوني بود كه با نيروهاي استعماري اسپانيا و بعدها با قواي اشغال‏گر امريكايى در اواخرقرن نوزدهم جنگيد. اكينو در سال 1950م در حالي كه هنوز 16 ساله بود به عنوان يك خبرنگار، از معتبرترين روزنامه وقت فيليپين راهي شبه جزيره كره شد تا از جنگ دو كره گزارش تهيه كند. وي دو سال بعد از خبرنگاران برجسته اين روزنامه شد و پس از آن در دانشگاه دولتي فيليپين به تحصيل در رشته حقوق پرداخت. اكينو در 20 سالگي به عنوان يكي از مشاوران رئيس‏جمهور وقت فيليپين برگزيده شد و در به تسليم واداشتن رهبر چريك‏هاي كمونيست آن روز نقش مهمي ايفا كرد. او در ادامه، در 22 سالگي شهردار زادگاه خود، در 25 سالگي معاون استاندار و در 30 سالگي استاندار يكي از ايالات فيليپين گرديد. در عين حال، اكينو از سال 1957م به مدت هشت سال، مشاور ويژه رئيس جمهور وقت فيليپين بود تا اينكه فرديناند ماركوس به رياست جمهوري رسيد و اكينو در 33 سالگي به دبيركلي حزب مخالف ماركوس برگزيده شد. پس از طي دو دوره رياست جمهوري ماركوس، اكينو خود را نامزد رياست جمهوري فيليپين كرد اما قبل از انتخابات، ماركوس اعلام نمود كه توطئه‏اي با شركت عناصر چپ و راست براي ايجاد انقلاب در فيليپين كشف شده است و عده زيادي از سياست‏مداران در آن شركت داشته‏اند. ماركوس به اين بهانه، حكومت نظامي اعلام كرد و انتخابات را لغو نمود. اكينو نيز در همان سال و به همين اتهام دستگير شد و مدت هفت سال و نيم در زندان ماند. در سال 1977م يك دادگاه نظامي، او را به اتهام قتل، توطئه براندازي و داشتن اسلحه غيرمجازْ محاكمه و محكوم به مرگ كرد، اما حكم اجرا نشد. در اين زمان، اكينو از داخل زندان به صدور بيانيه‏هاي سياسي ادامه داد و حزب قدرت مردم را رهبري مي‏كرد. اما حزب او در مقابل حزب دولتي شكست خورد و اكينو اعلام نمود كه انتخابات مخدوش بوده است. در همان سال، ماركوس، رئيس جمهور مستبد فيليپين به اكينو اجازه داد كه براي انجام عمل جراحي قلب از زندان خارج شود و عازم امريكا گردد. اكينو پس از عمل، مدت سه سال در اين كشور ماند و هنگامي كه تصميم خود را براي بازگشت به فيليپين اعلام كرد، به او هشدار داده شد كه كشته خواهد شد. اما اكينو به اين مسئله توجهي نكرد. از اين رو، بلافاصله پس از ورود به فيليپين در 21 اوت 1983م توسط ماموران امنيتي دستگير گرديد. اما در همين زمان، مردي كه لباس خدمتكاران فرودگاه را به تن داشت، به محض اينكه پاي‏اكينو به زمين رسيد گلوله‏اي به گردن او شليك كرد و او را در 49 سالگي كشت. ماموران امنيتي آن مرد را كشتند و به اين ترتيب موضوع ترور اكينو در هاله‏اي از ابهام فرو رفت. با اين حال محافل سياسي كشور، دولت ماركوس را عامل قتل اكينو معرفي كردند. سه سال بعد، همسر اكينو با كمك نفوذ و وجهه‏اي كه به خاطر قتل شوهرش كسب كرده بود ماركوس را شكست داد و رهبري فيليپين را برعهده گرفت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن