مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز استقلال "روسيه سفيد" )بلاروس( از اتحاد جماهير شوروي سابق (1991م)


روسيه سفيد از قرن چهاردهم ميلادي تحت كنترل ليتواني و از سال 1569م در تسلط لهستان بود. با تجزيه لهستان در اواخر قرن هجدهم، روسيه سفيد به اشغال روسيه تزاري درآمد. پس از جنگ جهاني اول، روسيه سفيد بين لهستان و شوروي تقسيم شد، اما پس از پيروزي شوروي در جنگ جهاني دوم، اين كشور، تمامي خاك روسيه سفيد را اشغال كرد. روسيه سفيد هم‏چون اوكراين از حق رأي در سازمان ملل برخوردار بود. در پي اصلاحات سياسي در شوروي، هم‏چون ساير جمهوري‏هاي شوروي، جنبش استقلال‏طلبانه مردم روسيه سفيد تشديد گرديد و در نهايت در 25 اوت 1991م مُنجر به استقلال روسيه سفيد شد. اين كشور داراي دو روز ملي مي‏باشد. يكي 27 ژوئيه كه حق حاكميت ملي روسيه سفيد رسماً اعلام شد و ديگري نيز روز سوم ژوئيه مي‏باشد. (ر.ك: 3 ژوئيه)

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن