مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز ملي و استقلال كشور "جمهوري دموكراتيك ويتنام" از فرانسه (1945م)


كشور جمهوري سوسياليستي ويتنام با 331/041 كيلومتر مربع مساحت، در جنوب شرقي آسيا و در همسايگي چين، لائوس و كامبوج واقع شده است. جمعيت ويتنام بيش از 80 ميليون نفر است كه بيشتر مردم از نژاد زرد و پيرو آيين بودا مي‏باشند. پايتخت ويتنام، هانُويْ و واحد پولش دونْگْ است. پيش‏بيني مي‏شود كه جمعيت ويتنام تا سال 2025م در حدود 108 ميليون نفر گردد. ويتنام محل سكونت اقوام كهن آسيايى است كه در هزاره قبل از ميلاد، در جنوب چين زندگي مي‏كردند و با گسترش امپراتوري چين، در سرزمين كنوني ويتنام سكني گزيدند. با اين حال از حدود 200 سال قبل از ميلاد مسيح(ع) به مدت 10 قرن تحت سلطه چين قرار داشتند. از قرن دهم ميلادي، پادشاهي "هندو بودائي" در آن منطقه، كه آنام ناميده مي‏شد، شكل گرفت كه تا قرن شانزدهم ادامه يافت. تجزيه پادشاهي آنام با نفوذ اروپائيان در اين منطقه هم‏زمان شد. پس از گسترش دامنه حضور كشورهاي استعمارگر غربي، از اوائل قرن نوزدهم، فرانسويان بر ديگر رقبا برتري يافتند و با تصرف تمامي اين منطقه، آن را "هندوچين فرانسه" ناميدند. قرن بيستم، شاهد آغاز قيام‏هاي پراكنده عليه استعمارگران فرانسوي بود و در فاصله دو جنگ جهاني، اين مبارزات، سازمان يافته‏تر گرديد. پس از اتمام جنگ، شورش‏هاي استقلال‏طلبانه مردم به رهبري هوشي‏مينه شدت گرفت و سرانجام در دوم سپتامبر 1945م تأسيس جمهوري دموكراتيك ويتنام رسماً اعلام شد. كشور ويتنام با توطئه غرب به ويژه امريكا، در سال 1955م به دو ناحيه شمالي و جنوبي تقسيم شد و جنگي مرگبار به اين كشور تحميل گرديد. در نهايت با شكست خفّت بار امريكا در اين جنگ، هر دو ناحيه ويتنام در سال 1976، با هم متحد شده و جمهوري واحدي را تشكيل دادند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن