مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

انفجار اولين موشك جنگي ساخت آلمان در جريان جنگ جهاني دوم در لندن (1944م)


در هفتم سپتامبر 1944م صداي انفجار مهيبي شهر لندن پايتخت انگلستان را به لرزه درآورد و موشك جنگي جديدي موسوم به 2- Vبه كار گرفته شد. تا قبل از آن موشك‏هايى با بُردهاي كوتاه ساخته شده بود و اين براي اولين بار بود كه موشكي توانسته بود از قلب اروپا به جزيره انگليس نفوذ كند و تا اين حد مسافت و برد و قدرت تخريب داشته باشد. موشك 2-V كه تحت نظارت دكتر وريز فون براوْنْ ساخته شده بود، در اين حمله توانست بيش از 2500 نفر از مردم لندن را به قتل برساند و هزاران نفر ديگر را نيز زخمي نمايد. ولي با توجه به محدوديت توليد اين موشك‏ها و حملات هوايي مداوم متفقين كه از پيشرفت كار جلوگيري مي‏كرد، اين سلاح جديد هم نمي‏توانست تاثير مهمي در سرنوشت جنگ داشته باشد. با اين حال، اين‏گونه حملات آلمان به كشورهاي ديگر، توفيقي براي هيتلر به ارمغان نياورد و با هجوم همه جانبه متفقين، ارتش آلمان به شكست گراييد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن