مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

درگذشت "فليكْسْ بوآني" سياست‏مدار مشهور افريقايي (1993 م)


فليكس افوائه بوآني، رئيس جمهور پيشين كشورافريقايى ساحل عاج، در اوايل قرن بيستم ميلادي در اين كشور در غرب افريقا به دنيا آمد. وي در سال 1944م سنديكاي كشاورزي افريقا را به وجود آورد كه هدف از تأسيس آن، مبارزه با قانون كار اجباري بود كه بر مبناي آن، كارگران افريقايى موظف بودند بنا بر ميل مالكان فرانسوي، كار بر روي مزارع خود را رها كرده و در مزارع فرانسويان و تحت شرايط سخت و ظالمانه آنان مشغول به كار شوند. اين سنديكا پايگاهي بود براي تأسيس حزب دموكراتيك ساحل عاج كه در آوريل 1946م موجوديت خود را به عنوان اولين حزب سياسي در قاره افريقا به رهبري فليكس بوآني اعلام كرد. هرچند اين حزب در سال 1949م توسط دولت فرانسه غيرقانوني اعلام شد و منحل گرديد، ليكن فعاليت‏هاي آن متوقف نشد. در آن زمان چون ساحل عاج مستعمره فرانسه بود، بوآني به دليل دارا بودن وجهه اجتماعي، از طرف دولت ساحل عاج به عضويت پارلمان فرانسه درآمد تا بتواند هم‏چون ساير كشورهاي افريقايى مستعمره فرانسه كه نمايندگان مشابهي در پارلمان آن كشور داشتند، انتقال دهنده قوانين و مصوبات پارلمان فرانسه به كشور خود باشد. در نهايت، پس از اعلام خودمختاري داخلي به ساحل عاج در چهارم دسامبر 1958م، بوآني به عنوان اولين نخست وزير اين كشور به عضويت جامعه فرانسه درآمد. دو سال بعد در هفتم اوت 1960م، ساحل عاج استقلال خود را به دست آورد و بوآني به مقام رياست جمهوري آن دست يافت. او باني تصويب قانون اساسي سوم نوامبر 1960م بود كه تمام اختيارات را به رئيس جمهور تفويض مي‏كرد. از اين رو بوآني سمت رياست جمهوري را تا زمان مرگ خود حفظ كرد و هر پنج سال يك بار با برگزاري انتخابات نمايشي، قدرت خود را تحكيم نمود. بوآني در رأس آن دسته از سياست‏مداران افريقايى قرار داشت كه براي به دست آوردن استقلال كشورهاي اين قاره، تنها از مبارزات پارلمانتاريستي و روش‏هاي سياسي حمايت مي‏كرد. او براي نيل به استقلال هرگز طرفدار جنگ و خشونت، آنگونه كه در الجزاير به وقوع پيوست، نبود. فليكس بوآني هفت بار به رياست جمهوري ساحل عاج دست يافت و سرانجام در حالي كه سال سوم از دوره هفتم رياست جمهوري خود را مي‏گذراند، پس از 33 سال زمام‏داري در هفتم سپتامبر 1993م درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن