مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

امضاي پيمان تاريخي "سَن ژِرمَن" ميان دولت اتريش و متفقين (1919م)


موضوع اتحاد ملل آلماني زبان، سابقه‏اي طولاني دارد، ولي اين موضوع پس از پايان جنگ جهاني اول و سقوط امپراتوري اتريش - مجارستان در سال 1918م صورت جديدي به خود گرفت. در اين ميان، مجلس مؤسسان اتريش، اين كشور را جزئي از آلمان اعلام كرد و برخي از كشورها نيز از اين امر استقبال كردند. اما متفقين با الحاق اتريش به آلمان به مخالفت پرداخته و اتريش را وادار به امضاي پيمان سَنْ ژِرْمَن نمودند. به موجب اين پيمان، كه در دهم سپتامبر 1919م به امضا رسيد، امپراتوري اتريش - مجارستان منحل اعلام شد و سرزمين آن به اندازه كنوني تقليل يافت. هم‏چنين باقي‏مانده امپراتوري سابق اتريش، به كشورهاي نوين لهستان، چكسلواكي، يوگسلاوي، روماني و ايتاليا اعطا شد. علاوه بر آن، بر اساس اين پيمان، اتحاد و يگانگي سياسي و اقتصادي آلمان و اتريش نيز ممنوع اعلام گرديد. با اين حال، اقداماتي كه از آن پس، توسط آلمان و اتريش براي عملي ساختن اين اتحاد به انجام رساندند به ثمر نرسيد. اما به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان و شعارهاي نژادپرستي و تبليغات دامنه‏دار آلمان نازي در نهايتْ باعث شد كه وي در مارس 1938م، نيروهايي به اتريش اعزام كرده و آن‏جا را بدون هيچ مقاومتي ضميمه آلمان كند. ولي اين اتحاد نيز دوام چنداني نيافت و با شكست نازي‏ها در جنگ جهاني دوم، اتريش از آلمان جدا شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن