مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

وقوع كودتا در "اتيوپي" و سرنگوني "هايْلا سلاسي" امپراتور اين كشور (1974م)


هايله سلاسي، امپراتوري پيشين اتيوپي، در 23 ژوئيه 1892م در اتيوپي به دنيا آمد. او ابتدا فرماندار چند استان اتيوپي بود و سپس ولي‏عهد آن كشور شد. تا اينكه در سال 1930م به امپراتوري اتيوپي رسيد. وي در ابتدا كوشش‏هاي فراواني كرد تا قبايل مختلف و متفرق اتيوپي را يكپارچه سازد و آنها را تحت انقياد خود درآورد. هايله سلاسي با استخدام كارشناسان خارجي، اصلاحات اداري تدريجي را در اتيوپي آغاز كرد، امور مالي را سر و سامان داد، بردگي را ريشه كن نمود و نظام قضايى در كشور به وجود آورد. اما حمله ايتاليا به اتيوپي در سال 1935م اصلاحات او را به تعويق انداخت و تا سال 1941م در خارج از كشور به سر بُرد. در اين سال پس از عقب‏نشيني ايتاليا، وي با كمك نيروهاي انگليسي، بار ديگر قدرت را در اتيوپي به دست گرفت و به اصلاحات اقتصادي و سياسي در كشور عقب‏مانده خود پرداخت. با اين حال، اقدامات او در راه پيشرفت و آباداني اتيوپي بيشتر به توسعه پايتخت و احداث چند راه ارتباطي و كارهاي سطحي محدود مي‏شد و اكثريت مردم اتيوپي همچنان از حداقل وسايل و امكانات زندگي محروم بودند. هايله سلاسي همواره در طول حكومتش كوشيد تا برتري خود بر رهبران افريقايى را به اثبات برساند و در اين راستا توانست كشورش را ميزبان تعداد قابل توجّهي از اجلاسيه‏هاي مهم و كنفرانس‏هاي بين‏المللي كند. وي مقر سازمان وحدت افريقا را به آديس‏آبابا مركز اتيوپي منتقل كرد و به شصت كشور جهان مسافرت كرد. او در تمامي اجلاسيه‏هاي رهبران افريقايى و كنفرانس سران كشورهاي جنبش عدم تعهد حضور يافت و براي اولين بار در تاريخ اتيوپي، در سال 1930م، اقدام به تهيه قانون اساسي براي مردم اين كشور نمود. هايله سلاسي به شدت به كشورهاي غربي وابسته بود تا اين كه در 12 سپتامبر 1974م طي يك كودتاي ماركسيستي، توسط نظاميان سرنگون شد و يك سال بعد، پس از 45 سال امپراتوري درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن