مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

محاصره "ورشو" پايتخت لهستان توسط ارتش آلمان در آغاز جنگ جهاني دوم (1939م)


با آغاز رسمي جنگ‏جهاني دوم در اول سپتامبر 1939م حمله نيروهاي آلمان نازي به لهستان نيز از پانزدهم سپتامبر شروع شد و اين شهر در 16 سپتامبر به محاصره ارتش نازي درآمد. فرداي آن روز نيز، ارتش سرخ شوروي به خاك لهستان يورش برد و مناطق وسيعي از اين كشور را به تصرف خود درآورد. با وجود آن كه لهستاني‏ها از دوطرف مورد حمله آلمان و شوروي قرار گرفته بودند، ولي از شهر ورشو به سختي دفاع كردند. اما سرانجام در 27 سپتامبر همان سال و پس از يازده روز مقاومت و كشته شدن عده زيادي از مدافعانِ ورشو، محاصره اين شهر با سقوط و تصرف آن به دست نيروهايِ آلمان نازي پايان يافت. پس از اشغال لهستان، بر اساس توافقنامه سري آلمان و شوروي كه قبل از اين حمله امضا شده بود، لهستان بين اين دو كشور تقسيم شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن