مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تصرف فيليپين توسط ارتش امريكا در پي شكست ژاپن در جنگ جهاني دوم (1945م)


با آغاز جنگ جهاني دوم، ژاپني‏ها در سال 1941م به جزاير فيليپين حمله‏ور شدند و پس از مدت كوتاهي، آن‏جا را به تصرف خود درآوردند. از آن جا كه جزاير فيليپين براي ژاپن اهميت حياتي داشت، بنابراين آن‏ها سعي مي‏كردند تا سر حد امكان از اين منطقه حمايت كنند چرا كه فيليپين، خط مقدم امپراتوري ژاپن محسوب مي‏شد. اما در اواخر جنگ و با ورود امريكا به صحنه نبرد جهاني، نيروهاي امريكايى در طي سال‏هاي 1944 و 1945م ژاپني‏ها را از فيليپين عقب راندند و اين منطقه را به تصرف خود درآوردند. متعاقب آن، جزاير مانيل در نبردي سخت در 24 سپتامبر 1944م از تصرف ژاپني‏ها خارج شد و پس از چند ماه كليه نيروهاي ژاپن از منطقه عقب‏نشيني كردند و از 20 سپتامبر 1945، با تصرف فيليپين، دوره تسلط امريكا به اين منطقه، آغاز شد. با اين حال نيروهاي امريكا به فرماندهي ژنرال داگلاس مك آرتور در نهايتْ در سال 1946م اين كشور را تخليه نمودند ولي فيليپين به عنوان يك كشور وابسته نظامي و اقتصادي به امريكا باقي ماند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن